ติดต่อเรา

ฝ่ายธรรมาภิบาล


ที่ตั้ง

ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 


โทรศัพท์

0 2504 0123 ต่อ 2518


โทรสาร

0 2500 2518


อีเมล

anticor@mwa.co.th