• Water droplet on a green leaf background
 • Banner king 10
 • onMobile e-Bill Service
ศูนย์ข้อมูลข่าว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระเงิน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับฟังเสียงลูกค้า

ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนคุณภาพน้ำสื่อประชาสัมพันธ์เกาะติดข่าวภัยแล้ง
 • กปน. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน สมาคมไทย – ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

  กปน. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน สมาคมไทย – ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 • กปน. ตรวจคุณภาพน้ำรถบริการน้ำประปาดื่มได้

  กปน. ตรวจคุณภาพน้ำรถบริการน้ำประปาดื่มได้
 • กปน. แจ้งเตือนประชาชน เกิดเหตุขโมยมาตรวัดน้ำจำนวนมาก หากพบเห็นเบาะแส โปรดแจ้ง กปน. หรือตำรวจโดยเร็วที่สุด

  กปน. แจ้งเตือนประชาชน เกิดเหตุขโมยมาตรวัดน้ำจำนวนมาก หากพบเห็นเบาะแส โปรดแจ้ง กปน. หรือตำรวจโดยเร็วที่สุด
 • กปน. ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  กปน. ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 • กปน. สนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ตลาดศรีสมรัตน์ จตุจักร

  กปน. สนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ตลาดศรีสมรัตน์ จตุจักร
 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางแค และถนนบางบอน 1 ตลอดทั้งเส้น วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพื้นที่ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนวัดศรีวารีน้อย บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน บางพื้นทีวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนชัยพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

 • เกาะติดข่าวภัยแล้ง

  เกาะติดข่าวภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง

  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาออนไลน์

  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์  

 • คุณภาพน้ำดิบออนไลน์

  คุณภาพน้ำดิบออนไลน์  

 • คลินิกน้ำสะอาด

  คลินิกน้ำสะอาด  

ความรับผิดชอบต่อสังคม


การประปานครหลวง ชูความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 4 ด้าน คือ
ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค
และด้านการพัฒนาจิตสำนึกพนักงาน

สาระเรื่องน้ำ


เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการประปาที่อยากให้คุณได้อ่าน ทั้งบทความ
เกร็ดความรู้ ที่มีประโยชน์และความสนุก ให้คุณได้มีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา