ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนคุณภาพน้ำสื่อประชาสัมพันธ์เกาะติดข่าวภัยแล้ง
 • กปน. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

  กปน. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
 • ปริมาณคลอรีนเท่าไหร่ ถึงฆ่าเชื้อโรคได้?

  ปริมาณคลอรีนเท่าไหร่ ถึงฆ่าเชื้อโรคได้?
 • กปน. จัดโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  กปน. จัดโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 • กปน. แนะนำลูกค้าอาคารสูง คอนโด ล้างถังพักน้ำอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อลดการสะสมเชื้อโรค โดยทีมช่างผู้ชำนาญ “One Stop Water Services by MWA”

  กปน. แนะนำลูกค้าอาคารสูง คอนโด ล้างถังพักน้ำอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อลดการสะสมเชื้อโรค โดยทีมช่างผู้ชำนาญ “One Stop Water Services by MWA”
 • กปน. จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  กปน. จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 • เกาะติดข่าวภัยแล้ง

  เกาะติดข่าวภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง

  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาออนไลน์

  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์  

 • คุณภาพน้ำดิบออนไลน์

  คุณภาพน้ำดิบออนไลน์  

 • คลินิกน้ำสะอาด

  คลินิกน้ำสะอาด  

ความรับผิดชอบต่อสังคม


การประปานครหลวง ชูความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 4 ด้าน คือ
ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค
และด้านการพัฒนาจิตสำนึกพนักงาน

สาระเรื่องน้ำ


เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการประปาที่อยากให้คุณได้อ่าน ทั้งบทความ
เกร็ดความรู้ ที่มีประโยชน์และความสนุก ให้คุณได้มีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา