บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว

การประปานครหลวง ให้บริการตรวจสอบ สำรวจหาท่อรั่ว ซ่อมท่อ เปลี่ยนท่อประปาใหม่ ภายในบ้านพักอาศัย โดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านประปา ที่เชื่อถือได้ รับรองมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาระบบน้ำภายในบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ลูกค้าที่สนใจบริการสำรวจ-ซ่อมท่อ สามารถติดต่อขอรับบริการ ผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก

          1.) MWA Call Center 1125 แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ

          2.) แอปพลิเคชั่น MWA onMobile เลือกบริการ สำรวจหาท่อรั่ว

          3.) หน่วยธุรกิจเสริมด้านบริการ (BU) การประปานครหลวง โทรศัพท์ 0 2500 2802 , 0 2504 0123 ต่อ 1865

          4.)  MWA E-service เข้าสู่ระบบ เลือกบริการ ธุรกิจเสริม > งานสำรวจหาท่อรั่วภายใน, งานวางท่อประปา/เปลี่ยนท่อประปาใหม่    

2. แจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันและเวลาทำการ) เพื่อให้ข้อมูลบริการ นัดหมาย วัน เวลาเบื้องต้น

4. ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านประปา เข้าตรวจสอบหน้างาน สำรวจหาจุดรั่ว และทำการเสนอราคาค่าบริการซ่อมหรือเปลี่ยนท่อประปาแก่ลูกค้า

5. ลูกค้าตกลงอนุมัติ ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านประปา ดำเนินการตามแผนงาน และส่งมอบงาน