ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 พ.ค. 2564

ผู้ใช้น้ำสามารถดาวน์โหลด Mobile Applicaiton และชำระค่าน้ำประปาผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนี้

(เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)

รายชื่อแอปพลิเคชันที่สามารถชำระค่าน้ำ