ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ

ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มี.ค. 2562  

การประปานครหลวงมุ่งมั่นพัฒาการให้บริการที่สะดวกทั่วถึง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

การประปานครหลวงมุ่งมั่นพัฒาการให้บริการที่สะดวกทั่วถึง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

ตู้บริการอัตโนมัติที่รับชำระค่าน้ำประปา