กปน. มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 56 ปี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย น.ส.สุวรา ทวิชศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 304,701 บาท แก่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ต่อมา ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายพันธ์รัช พยัคฆ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 302,517 บาท แก่ พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนบริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาจาก ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. สมทบกับเงินสนับสนุนขององค์กร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 56 ปี 16 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR