กปน. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคารสุทธิธารากร นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) การประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการและการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System – ISMS) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันสาเหตุของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ และช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับโดยไม่พึงประสงค์

ทั้งนี้ กปน. เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น 2022 ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคุณรุจิรา สีสุกใส ผู้บริหารจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว นอกจากนี้ คุณเอกกร รัตนเอกกวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR