กปน. จัดกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผลงานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566

การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผลงานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนราชวินิต มัธยม
ทั้งนี้ กปน. ได้มอบทุนเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฯ โรงเรียนละ 10,000 บาท โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดน้ำในโรงเรียน หรือการจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR