กปน. แจ้งวันหยุด 28-31 ก.ค. 65 ชวนใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 28- 31 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ กปน. โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยระหว่างนี้ กปน. จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือตัดน้ำแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ และจุดบริการด่วนมหานคร เปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาดังนี้ 

  • เซ็นทรัลเวสต์เกต เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น.
  • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เปิดบริการวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ เวลา 11.00 – 16.00 น.
  • เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เปิดบริการวันพุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 11.00 – 16.00 น.
  • เดอะมอลล์บางแค เปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 – 18.00 น.

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

  • แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.)  • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store
  • ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระเงิน
  • บริการ MWA e-Bill Service ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ได้แก่ e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) 
  • ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand  และ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR