ประกาศผล กิจกรรม “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ครั้งที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 (ครั้งสุดท้าย)

🎉 ประกาศผลแล้วจ้า

กิจกรรม “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ครั้งที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 (ครั้งสุดท้าย)

✨️ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ร่วมกันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ของการประปานครหลวง (กปน.)

กปน. ขอบคุณครอบครัวตาสับปะรดทุกท่านที่ช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนาน ๆ นะครับ

🗒 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR