กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ "ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ร่วมกันดูแลและแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ด้วยการร่วมกันสอดส่องดูแลและแจ้งปัญหาท่อแตกรั่ว เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเมื่อพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว หรือถ่ายรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กปน. เข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำสูญเสียของ กปน.

นอกจากนี้ ผู้ที่แจ้งข้อมูลท่อประปาแตกรั่ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 90 รางวัล โดย กปน. จะมอบรางวัล 2 เดือน / ครั้ง เป็นจำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 540 รางวัล รวมทั้งของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น หมวก หน้ากากผ้าอนามัย กระบอกน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1 ล้านบาท มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้เรามีน้ำใช้อย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR