ประกาศผลกิจกรรม “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

🎉 ประกาศผลแล้วจ้า

กิจกรรม “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

✨️ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ร่วมกันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ของการประปานครหลวง (กปน.)

📣 ยังมีแจกรางวัลกันอีก 1 ครั้ง จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565

มาร่วมกันเป็นครอบครัวตาสับปะรดเยอะ ๆ นะครับ เพื่อช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

🗒 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR