กปน. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการ การควบคุมการผลิตและการบำรุงรักษาระบบประปาของการประปานครหลวง”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร และโรงงานผลิตน้ำบางเขน สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ และนางสาววิชชุดา เลี่ยมสงวน รองผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน

ในการนี้ คณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้รับชมภาพวีดิทัศน์ภาพรวมองค์กร และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมการผลิต และการบำรุงรักษาระบบประปาของ กปน. พร้อมเยี่ยมชม ระบบผลิตน้ำประปา ระบบตกตะกอน และบ่อกรอง ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ควบคุมกลาง (Control Room) ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และเยี่ยมชมการทดสอบคุณภาพด้านต่าง ๆ ณ ฝ่ายคุณภาพน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR