กปน. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 67 นี้ ขอให้ประชาชนติดตามคุณภาพน้ำประปาสม่ำเสมอ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี อย่างต่อเนื่อง พบว่า น้ำทะเลจะหนุนสูงครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปในบางวันและบางช่วงเวลา บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา กปน.ได้มีการรายงานคุณภาพน้ำประปารายวันให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / X และ Instagram : @MWAthailand และสามารถติดตามค่าคุณภาพน้ำต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้ทาง http://twqonline.mwa.co.th และแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวรับสถานการณ์ ตลอดจนวางแผนการใช้น้ำประปาและสำรองน้ำประปาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR