กปน. เตือน 9-15 พ.ค. 67 น้ำประปาอาจมีรสชาติเปลี่ยนแปลงบางช่วงเวลา เหตุน้ำทะเลหนุนสูงระลอกใหม่ ขอให้ประชาชนติดตามคุณภาพน้ำประปาสม่ำเสมอ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี พบว่าระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2567 น้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติ และอาจส่งผลกระทบต่อน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา ทำให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปในบางวันและบางช่วงเวลา บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ขอยืนยันว่าน้ำประปาที่ผลิตได้ยังคงสะอาดปลอดภัย โดยขอให้ประชาชนโปรดติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำประปารายวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง Facebook / Line / X และ Instagram : @MWAthailand และสามารถติดตามคุณภาพน้ำประปาแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์ http://twqonline.mwa.co.th และแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อสำรองน้ำในช่วงปกติไว้สำหรับการบริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR