ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การประปานครหลวง (ฝจส.กปน.) เปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ดำเนินโครงการปรับปรุงท่อที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยวิธีการ Relining ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR