กปน. สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็น เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

การประปานครหลวง (กปน.) สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นจำนวน 2 คัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ บริเวณถนนหับเผย (ข้างศาลหลักเมือง) เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR