ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การประปานครหลวง (ฝจส.กปน.) เปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ดำเนินโครงการปรับปรุงท่อที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยวิธีการเคลือบผนังท่อภายใน (Spray Coating) ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2567

ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การประปานครหลวง (ฝจส.กปน.) เปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ดำเนินโครงการปรับปรุงท่อที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยวิธีการเคลือบผนังท่อภายใน (Spray Coating) ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR