กปน. ร่วมอนุรักษ์สืบสาน คุณค่าสาระอันดีงาม ประเพณีสงกรานต์ไทย แนะดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน ปิดน้ำ ปิดไฟ ก่อนออกเดินทาง

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 นี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงาม ร่วมสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณี ด้วยการแต่งกายผ้าไทย ใส่เสื้อลายดอก เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยน้ำสะอาด งดใช้แป้ง สี และอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ด้วยการทำบุญตักบาตร กราบไหว้ขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระภายในบ้าน พร้อมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อชาวต่างชาติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “สงกรานต์ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยทางยูเนสโกได้ประกาศในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2566 ณ เมืองคาซาเน สาธารณรัฐบอตสวานา

นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดหลายวัน ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน โดยปิดน้ำ ปิดไฟให้เรียบร้อย ควรปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่หน้าบ้าน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาและสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนบนหน้าปัดมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของระบบประปาในบ้านหรือลืมปิดก๊อกน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง Line : @MWAthailand หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR