วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายการวิเคราะห์

คุณลักษณะทางกายภาพ วิธีการวิเคราะห์
ความเข้มสี Visual Comparison Method
การนำไฟฟ้า Electrical Conductivity Method
ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric Method
ความขุ่น Nephelometric Method
อุณหภูมิ Electrometric Method
คุณลักษณะทางเคมี วิธีการวิเคราะห์
ความเป็นด่างฟินอล์ฟทาลีน Titration Method
ภาวะความเป็นด่าง Titration Method
ความกระด้างทั้งหมด EDTA Titrimetric Method
ความกระด้างชั่วคราว Calculation Method
ความกระด้างถาวร Calculation Method
คลอไรด์ Argentometric Method
ซัลเฟต Turbidimetric Method
ไนเตรท-ไนเตรท Cadmium Reduction Method
ไนไตรท์-ไนไตรท์ Colorimetric Method
ฟลูออไรด์ Photometric Method
แคลเซี่ยม EDTA Titrimetric Method
แมกนีเซี่ยม Calculation Method
เหล็ก Phenanthroline Method
แมงกานีส Persulfate Method
ของแข็งทั้งหมด Calculation Method
ของแข็งละลาย Calculation Method
ของแข็งแขวนลอย Total Suppended Solids Dried at 103-105c
แอมโมเนียอิสระ-ไนโตรเจน Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method
อัลบูมินอยด์-ไนโตรเจน Alkaline Digestion,Distillation and Colorimetric Method
ออกซิเจนละลายน้ำ Azide Modification Method
บี.โอ.ดี. 5-day BOD Test
ออกซิเจนคอนซูม Permanganate Method
คุณลักษณะทางโลหะหนัก วิธีการวิเคราะห์
สารหนู Atomic Absorption Spectrometry  (Hydride)
ปรอท Atomic Absorption Spectrometry  (Hydride)
ทองแดง Atomic Absorption Spectrometry  (Flame)
สังกะสี Atomic Absorption Spectrometry  (Flame)
แคดเมี่ยม Atomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
โครเมี่ยม Atomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
ตะกั่ว Atomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
คุณลักษณะทางจุลชีวะ วิธีการวิเคราะห์
แบคทีเรียทั้งหมด Pour Plate Method
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) 10 Tube
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Fecal Coliform Test (EC Medium)
แบคทีเรียชนิด อีโคไล E.coli Test (Rapid Test)
สาหร่าย Microscopic Method
Vibrio cholerae Biochemical Test (API Test Kit)
Salmonella typhi Biochemical Test (API Test Kit)
Shigella sonnei Biochemical Test (API Test Kit)
Stapphylococcus aureus Biochemical Test 
Clostridium perfringen Biochemical Test 
Cryptosporidium sp. Immunofluorescence Method
Cryptosporidium sp.+ Giardia sp. Immunofluorescence Method
พิเศษ วิธีการวิเคราะห์
แคลเซียม EDTA Titrimetric Method
แมกเนเซียม Calculation Method
คลอรีนอิสระคงเหลือ DPD Colorimetric Method
สารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด Heated Persulfate Oxidation
สารไตรฮาโลมีเทน Calculation Method
คลอโรฟอร์ม Gas Chromatographic Method (ECD)
โบรโมไดคลอโรมีเทน Gas Chromatographic Method (ECD)
ไดโบรโมคลอโรมีเทน Gas Chromatographic Method (ECD)
โบรโมฟอร์ม Gas Chromatographic Method (ECD)