ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์

ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พ.ย. 2562

ผู้ใช้น้ำสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านเคาน์เตอร์


เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน

การประปานครหลวงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลือกชำระค่าน้ำประปาได้หลายช่องทาง ดังนี้โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์

ได้เลย

ที่ตัวแทนชำระเงิน