สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง

ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร
( เรื่อง การฝึกอบรมบุคคลภายนอก และงานวิจัยและนวัตกรรม )
โทร 02-504-0123 ต่อ 1149