กปน. สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็น เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

การประปานครหลวง (กปน.) สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นจำนวน 2 คัน เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณถนนหับเผย (ข้างศาลหลักเมือง) เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR