กปน. จับมือ 2C2P ลดค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา เพียง 7 บาท ต่อรายการ เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ บัดนี้ – 30 มิ.ย. 67

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (2C2P) จัดโปรโมชันพิเศษ ลดค่าบริการ เมื่อชำระเงินค่าน้ำประปา ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ easyBills ของ 2C2P เหลือเพียง 7 บาท ต่อรายการ (จากเดิม 9 บาท ต่อรายการ) สำหรับทุกยอดชำระ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด (VISA) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ easyBills ของ 2C2P ด้วยเช่นกัน ในอัตราค่าบริการ 11 บาท ต่อรายการ สำหรับยอดการชำระ 0 – 5,000 บาท ส่วนการชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตเจซีบี และบัตรเครดิตยูเนียนเพย์ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ easyBills ของ 2C2P จะมีอัตราค่าบริการ 6 บาท ต่อรายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR