กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เรือนจำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่แนะนำข้อมูลด้านคุณภาพน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค ภายในแดนผู้ต้องขังของเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำกลางคลองเปรม และโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำประปาที่มีความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ กปน. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของ กปน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR