กปน. ต้อนรับนักศึกษาจากฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 65 ท่าน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อเรียนรู้และศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาระบบ การจัดการแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา กระบวนการผลิตและสูบจ่ายน้ำ ตลอดจน การดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR