กปน. แจ้งวันหยุดช่วงสงกรานต์ ชวนใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ย้ำไม่ตัดน้ำในช่วงเทศกาล

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กปน. จะหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนี้
๏ สำนักงานใหญ่และสำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง หยุดให้บริการวันที่ 12-17 เมษายน 2567
๏ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลเวสต์เกต หยุดให้บริการวันที่ 12-17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการ 18 เมษายน 2567 (เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 -17.30 น.)
๏ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ หยุดให้บริการวันที่ 12-17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการ 18 เมษายน 2567 (เปิดวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.)
๏ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หยุดให้บริการวันที่ 12-17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการ 19 เมษายน 2567 (เปิดวันพุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.30 น.)
๏ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่จุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค หยุดให้บริการวันที่ 12-17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการ 20 เมษายน 2567 (เปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา
11.00 – 17.00 น.)

โดยระหว่างนี้ กปน. จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือตัดน้ำแต่อย่างใด และสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา จะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 และรับชำระค่าน้ำตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้
▪แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store
▪ ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระเงิน
▪บริการ MWA e-Bill Service ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ได้แก่ e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน)
▪ ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand และ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR