กปน. ทุ่มงบกว่า 17,100 ล้านบาท เดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ภายใต้โครงการฯ 9 เสริมเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบส่งน้ำ และให้บริการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันนี้ (วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษกาญจนาภิเษก (ใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก และถนนทางรถไฟสายเก่า จากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมดถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9D) ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาในอนาคต โดยมี นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. และผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้าง ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

นายมานิต เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 จำนวน 4 โครงการ ความยาวอุโมงค์ส่งน้ำ รวมประยะทาง 43.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า 17,100 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงการจ่ายน้ำประปาจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อช่วยเสริมเสถียรภาพระบบส่งน้ำ และการให้บริการน้ำประปา ที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันทุกโครงการอยู่ในขั้นตอนการขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์จากบ่อก่อสร้างแต่ละแห่ง คาดว่าจะทยอยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโครงการ ภายในปี 2568

สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ทั้ง 4 โครงการ ประกอบด้วย

1) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9A) ระยะทาง 5.21 กิโลเมตร มีห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 2,707.7 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 48 คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2568

2) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ ถึงถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9B) ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร มีกิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์ เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 4,039.6 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 27.6 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2568

3) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ถนนกัลปพฤกษ์ ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9C) ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร มีบริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 5,350.04 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 33.23 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2568

4) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 4 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่า ตั้งแต่สถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9D) ระยะทาง 13.36 กิโลเมตร มีบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 5,004.8 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 57.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2567

พร้อมกันนี้ กปน. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิศวกรรม ธรณีและฐานราก จำกัด บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ทั้ง 4 โครงการ งบประมาณ 359.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เป็นเมกะโปรเจกต์ เพื่อสร้างโครงข่ายความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปา สำหรับบริการประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 42,750 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2) โครงการขยายระบบอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำประปาลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก 3) โครงการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่และถังเก็บน้ำใสเพิ่มเติมตามสถานีสูบจ่ายน้ำต่าง ๆ รวมถึงโครงการวางท่อประปาขนาดต่าง ๆ เพื่อขยายระบบจ่ายน้ำ เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบส่งน้ำของ กปน. ให้มั่นคงยิ่งขึ้น รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR