การประปานครหลวง แนะนำบริการงานประปาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งบริการ • แอปพลิเคชัน MWA onMobile และ • เว็บไซต์ MWA e-Service

แอปพลิเคชัน MWA onMobile
ที่ช่วยให้คุณสะดวกสบายในทุกบริการงานประปาบนสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดได้ ฟรี! ทั้ง App Store และ Play Store
-ชำระค่าน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือของตัวคุณเอง
-ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่น้ำไหลอ่อน – ไม่ไหล
-เช็กคุณภาพน้ำประปา
-ขอติดตั้งประปาใหม่
-ขอรับบริการล้างถังพักน้ำ และ บริการสำรวจและซ่อมท่อประปา
-สะสมคะแนนผ่าน MWA Point

เว็บไซต์ MWA e-Service
เพียงคลิกที่ eservicesapp.mwa.co.th ที่ให้บริการงานประปาได้เสมือนสำนักงานประปาสาขาของ กปน. (Virtual Branch) ตลอด 24 ชั่วโมง ครบฟังก์ชั่นบริการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
-ชำระค่าน้ำ ตรวจสอบรายการค้างชำระ ตรวจสอบสถิติการใช้น้ำ สมัครรับ e-Bill และ e-Tax & e-Receipt
-ติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดน้ำหาย/ ชำรุด เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ ฯลฯ
-รับแจ้งเรื่องร้องเรียน : น้ำประปาไหลอ่อน /ไม่ไหล ค่าน้ำผิดปกติ ฯลฯ
-บริการอื่น ๆ เช่น ปรับปรุงข้อมูลสถานประกอบการ ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR