กปน. เปิดลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้น้ำ

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับลูกค้าประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) รวมถึง คอนโค อาคารชุด ห้องเช่า นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) โดยลูกค้าที่ขอคืนเงินประกันจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยสามารถขอรับเงินประกันการใช้น้ำคืนได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/refund/ และรับการคืนเงินประกันมิเตอร์น้ำได้ 2 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์ และบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่จำกัดระยะเวลา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125และช่องทางออนไลน์ของ กปน. ในชื่อ MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR