กปน. เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมแนะนำให้ใช้ช่องทางการให้บริการอย่างเป็นทางการ เท่านั้น

การประปานครหลวง (กปน.) เตือนภัยภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น กปน. เพื่อก่อเหตุหลอกลวงลูกค้าให้ทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่ง กปน. ยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินลูกค้า ณ สถานที่ใช้น้ำ ไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือ Chat Online เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินไม่มีการโทรหาลูกค้าเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหากเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นผู้ทำการนัดหมายกับทาง กปน. มาก่อน

โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักอย่างเป็นทางการของ กปน. ได้แก่ เว็บไซต์ www.mwa.co.th แอปพลิเคชัน MWA onMobile ที่ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้น และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook X Instagram Youtube Tiktok และ Line Official ในชื่อ @MWAthailand

สำหรับการส่ง SMS เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล กปน. จะใช้ชื่อผู้ส่งเป็น “MWA” เท่านั้น ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว และไม่มีการส่งลิงก์ให้ทำธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใด ในส่วนของการสมัคร MWA e-Bill Service (บริการใบแจ้งค่าน้ำและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)กปน. จะทำการแนบลิงก์ https://eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ กปน. เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR