การประปานครหลวง (กปน.) ชวนลูกค้า สมัคร “MWA e-Bill Service ใช้ง่าย จ่ายสะดวก ได้ลุ้นโชค” ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 ลุ้นรับ iPhone 15 plus และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ได้เวลาเปลี่ยนบิลกระดาษ เป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับ ภาษีและใบรับเงิน) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า กปน. สามารถดูเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจ ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ

รีบสมัคร MWA e-Bill Service ระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567  ลุ้นรับ iPhone 15 plus และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ เครื่องเล่นเกม Sony PlayStation 5  โทรทัศน์ XIAOMI 32″ Smart TV เป็นต้น สมัคร MWA e-Bill Service ง่าย ๆ  ได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้
– แอปพลิเคชัน MWA onMobile
– เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister
– สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 สาขา

จับรางวัลผู้โชคดีวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA) เวลา 18.00 น.

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นลูกค้า การประปานครหลวง มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ เท่านั้น
 2. รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (โดยไม่มีค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการลงทะเบียนทั้งสิ้น)

      3.  สมัครเพื่อขอรับบริการ MWA e-Bill Service  ได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่

                      3.1 แอปพลิเคชัน MWA onMobile    

                      3.2 เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister 

                     3.3 สมัครที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 สาขา(พื้นที่กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

ระยะเวลากิจกรรม

 • เริ่มกิจกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Facebook : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA)  เวลา 18.00 น.

รายละเอียดของรางวัล

 1. รางวัลที่ 1 iPhone 15 plus ความจุ 128 GB สีฟ้า  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 37,900 บาท
 2. รางวัลที่ 2  เครื่องเล่นเกม Sony PlayStation 5 Standard จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 18,690 บาท
 3. รางวัลที่ 3  TV XIAOMI 32″ Smart TV จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 7,900 บาท
 4. รางวัลที่ 4  เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,990 บาท
 5. รางวัลที่ 5  หม้อทอดไร้น้ำมัน Smart home ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,590 บาท
 6. รางวัลที่ 6  บัตรกำนัล “Big C” รางวัลละ 200 บาท (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด)  จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 4,000 บาท
 7. รางวัลที่ 7 ของที่ระลึกจากการประปานครหลวง 30 รางวัล (กระเป๋า 5 ใบ, กระเป๋า IPad 10 ใบ, นาฬิกาแขวนผนัง 5 ชิ้น, แก้วใส 5 ใบ, แก้วเก็บอุณหภูมิ 5 ใบ)

เกณฑ์การจับรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลเพื่อเลือกผู้โชคดี จำนวน 1 ครั้ง จำนวนรางวัลทั้งหมด 55 รางวัล และจับรางวัลผู้โชคดีสำรองทั้งหมด 10 ท่าน ณ การประปานครหลวง ( สำนักงานใหญ่) ที่อยู่เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ทราบทันทีที่ทำการจับรางวัลต่อหน้า คณะกรรมการการตัดสินและสักขีพยาน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567เวลา 10.00 น. และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Facebook : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA)  เวลา 18.00 น.

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรรม

1.ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ e-Bill Service การประปานครหลวง ระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.

2. สมัครใช้บริการ e-Bill Service ได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่

2.1 แอปพลิเคชัน MWA onMobile

2.2 เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister

2.3 สมัครที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 สาขา

3. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ เท่านั้น

4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์

5. บัญชีสำหรับการร่วมสนุกของผู้ใช้งาน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มีสิทธิได้รับรางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

6. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่านั้น

7. การจับรางวัลหาผู้โชคดีบริษัทฯ จะกระทำต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสื่อมวลชน ซึ่งทางบริษัทฯ จะเชิญมาเป็นกรรมการสักขีพยานต่อไป

8. ในการลุ้นรางวัลหาผู้โชคดี หากปรากฏ ชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและสิ้นสุด 

9. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนชิงรางวัลทั้งหมดนำมาใส่ในภาชนะเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณงาน เพื่อคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันโยนขึ้นบนอากาศ แล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 5 จะต้องมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น โดยต้องนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และสำเนา 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ได้รับรางวัล, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้ที่ได้รับรางวัล และ e-mail ของผู้ที่ได้รับรางวัล มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่อยู่ การประปานครหลวง ( สำนักงานใหญ่) ที่อยู่เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 7 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และของรางวัลจะทำการส่งมอบคืนให้กับ การประปานครหลวง ส่วนรางวัลที่ 6 บัตรกำนัล Big c และ รางวัลที่ 7 ของที่ระลึกจาก กปน. ทางทีมงานจะจัดส่งของให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้แจ้งการรายงานตัว ภายในระยะ 7 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

11. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ จำนวน 10 ท่าน สำหรับกรณีผู้ที่ไม่มายืนยันสิทธิ์ ภายในระยะ 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี และกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้

12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 และ ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

13. ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และ ส่วนเกินมูลค่าสินค้า ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โฟอินิแคส จำกัด

14. พนักงานการประปานครหลวง และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ

15. การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสนุกที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้

16. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล รวมทั้งยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีรายชื่อจะต้องยืนยันสิทธิ์ โดย บริษัท โฟอินิแคส จำกัด จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านโทรศัพท์ โดยผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้ามาทางอีเมลของ บริษัท โฟอินิแคส จำกัด โดย ถ่ายบัตรประชาชน และแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

18. ผู้ร่วมสนุกไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

19. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

20. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

21. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

22. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

23. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

24. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและอนุญาตให้การประปานครหลวง รวบรวมจัดเก็บ และใช้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็น (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อการจัดกิจกรรม การแจก การจัดส่งของรางวัลและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการประปานครหลวง

25. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและอนุญาตให้การประปานครหลวง รวบรวมจัดเก็บ และใช้ข้อมูล รูปภาพ คลิป เสียง และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็น (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมอย่างเช่น การใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ในลักษณะใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่มีค่าตอบแทน หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แจ้งบริษัทฯ ที่ Email: prmwa@mwa.co.th ว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว

        บริษัทฯ อาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลที่สามทั้งหมด ดังกล่าวมีหน้าที่ในการรักษาดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม     ในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

       บริษัทฯ อาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลที่สามทั้งหมด ดังกล่าวมีหน้าที่ในการรักษาดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม     ในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

       หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทาง Facebook : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA), MWA Call Center 1125 

      #MWA #การประปานครหลวง  #ใช้ง่ายจ่ายสะดวกได้ลุ้นโชค

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR