กปน. มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะผู้แทน กปน. มอบน้ำดื่มบรรจุถ้วยจำนวน 1,000 ถ้วย สนับสนุนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการรองรับการเดินทางของผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่จะต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางกลับภูมิสำเนา รวมถึงเดินทางไปท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ 2567

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR