กปน. แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ www.mwa.co.th ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 – 20.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.mwa.co.th ได้ชั่วคราว

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR