กปน. จัดโครงการ “คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต”สร้างความมั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ให้สถานศึกษาในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา พร้อมทั้งแนะนำวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา เช่น ถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาส 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของ กปน. เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียน โดยมีเป้าหมายโครงการฯ 50 โรงเรียนภายในปีนี้ และภายในปีงบประมาณ 2566 กปน. จะลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่งจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “iENA 2022”

#MWA

#การประปานครหลวง 

#ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

#QualityWaterForQualityLiving

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll #ChangeforGood

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR