กปน. ผนึกกำลังบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ขับเคลื่อนโครงการบ้านประหยัดน้ำ 10 โครงการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าโครงการ “บ้านประหยัดน้ำ” โดยนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ใปใช้ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร กว่า 2,800 หลังคาเรือน ใน 10 โครงการ ได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 โครงการ

นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. จะขยายผลไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่น ๆ และผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อีก เช่น การเคหะแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือลงนามความร่วมมือ (MOU)  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันรักษาทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ สร้างความตระหนักด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้มีความหลากหลาย ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะสามารถขยายผลเป็นวงกว้างจากครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับชาติทุกภาคส่วน

ปัจจุบัน อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. มีทั้งสิ้น 66 รุ่นผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2) ก๊อกสำหรับอ่างล้างชาม และ 3) ฝักบัว ซึ่งแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดน้ำตั้งแต่ระดับ 3-5  โดยใช้หลักการช่วยเพิ่มฟองอากาศ ทำให้น้ำที่ไหลออกมา มีความหนา นุ่ม ไม่แตกต่างจากก๊อกน้ำทั่วไป แต่ลดการใช้น้ำเหลือเพียง 1 ใน 3 จากการใช้ก๊อกน้ำทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR