“หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ” ของ กปน. คว้ารางวัล Silver Medal จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “iENA 2022”

“หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ” ของ กปน. คว้ารางวัล Silver Medal
จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “iENA 2022”

การประปานครหลวง (กปน.) ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนำผลงาน “หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ” หรือ “วารีกุญชร” เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และรางวัล Special Award จาก Taiwan Prominent Inventor League ทั้งนี้ iENA เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป ซึ่งแต่ละปีมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 500 ผลงาน จากทั้งภูมิภาคยุโรปและเอเชีย

สำหรับ ผลงาน “หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ” หรือ “วารีกุญชร” ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ทดแทนการสำรวจความลึกคลองส่งน้ำดิบด้วยการใช้เรือพาย โดยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งเซนเซอร์แบบดิจิทัล สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา อาทิ ความนำไฟฟ้า ความขุ่น อุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อดึงข้อมูลการวัดจากหุ่นยนต์แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เรือพายแบบดั้งเดิม พบว่า สามารถสำรวจได้รวดเร็วขึ้น 28 เท่า มีความละเอียดของการวัดเพิ่มขึ้น 10 เท่า ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลง 15 เท่า ทั้งยังสามารถเข้าสำรวจในพื้นที่ซึ่งเรือพายมีข้อจำกัดในการเข้าถึง และสามารถแสดงผลการตรวจวัดแบบ Realtime ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สามารถนำไปวางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการใช้งบประมาณลงได้มาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR