กปน. แจ้งปรับปรุงระบบแอปฯ MWA onMobile และระบบ e-Service ช่วงเวลากลางคืน ตลอดเดือนกันยายน 2565

กปน. แจ้งปรับปรุงระบบแอปฯ MWA onMobile และระบบ e-Service ช่วงเวลากลางคืน ตลอดเดือนกันยายน 2565 

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เพื่อพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยให้ข้อมูลลูกค้ามากยิ่งขึ้น กปน. จะปรับปรุงระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) ตลอดเดือนกันยายน 2565 

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MWA onMobile, เว็บไซต์ MWA e-Service (https://eservicesapp.mwa.co.th

และการชำระเงินค่าน้ำ/ค่าบริการผ่านตัวแทนรับชำระเงิน โปรดหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. ตลอดเดือนกันยายน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ ได้ตามปกติในช่วงเวลา 04.01 – 22.59 น. 

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ Line : @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR