กปน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 56 ปี “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”

วันนี้ (วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุทธิอุทกากร สำนักงานใหญ่ กปน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR