กปน. ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วมจัดบูธคลินิกน้ำสะอาด ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. สำนักงานกลาง ระหว่างวันที่
15 – 18 สิงหาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา และการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาที่มีความสะอาด สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยมี นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ให้เกียรติร่วมงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR