หมดปัญหาท่อประปาแตกรั่ว เลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ จาก การประปานครหลวง (กปน.)

สำรวจและซ่อมท่อประปาแตกรั่ว ราคาเริ่มต้นเพียง 750 บาท!

📱ขั้นตอนการจองบริการสำรวจและซ่อมท่อประปา ผ่านแอปฯ MWA onMobile 📱

⏩เข้าใช้งานแอปฯ MWA onMobile
⏩เลือกหัวข้อ “สำรวจหาท่อรั่ว”
⏩กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพประกอบ ฯลฯ
⏩กด “ยื่นคำร้อง” รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเป็นอันเสร็จสิ้น

การันตีมาตรฐาน ใส่ใจทุกขั้นตอน โดยช่างประปามืออาชีพจากการประปานครหลวง
✔ วิศวกรมืออาชีพควบคุมงาน
✔ ทีมงานผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพช่างประปา
✔ ทีมงานผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
✔ รับรองมาตรฐานความปลอดภัย
✔ ช่างมีประสบการณ์พร้อมเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ
✔ รับประกันผลงาน จากการประปานครหลวง

นัดหมายเวลา ติดต่อ MWA Call Center 1125 หรือแจ้งขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MWA

#การประปานครหลวง

#Savewater

#ทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

#ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

#QualityWaterForQualityLiving

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR