กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ ณ โรงเรียนต้นมะพร้าว จังหวัดกาญจนบุรี

ทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำประปาภายในโรงเรียนต้นมะพร้าว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขื่อนฯ และมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำ และคุณภาพน้ำประปา พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปาให้กับครูและนักเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาและคุณภาพน้ำประปา ซึ่งทางโรงเรียนและ กฟผ. จะดำเนินการแก้ไขต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR