กปน. จัดกิจกรรม “CSR บางเขนห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยและน้ำประปา” ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)

นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “CSR บางเขนห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยและน้ำประปา” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก ด้านความปลอดภัย และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า กับบุคลากรชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โดยมี นางสาวดุสิดา เหลือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR