กปน. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม จ.ปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งสิ้น 99,999 ตัว

.
.
.
.
.
.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR