กปน. แจ้งปิดชั่วคราวสำนักงานประปาสาขาตากสิน และสาขาสุขสวัสดิ์ วันที่ 7-20 พ.ย.65 เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการลูกค้า

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำ และคำร้องต่าง ๆ ชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เนื่องจากปรับปรุงพื้นที่บริการลูกค้าและภูมิทัศน์โดยรอบ ระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

โดยในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์ บางแค / สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ / สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย หรือสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

  • แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Storeชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระเงิน
  • บริการ MWA e-Bill Service ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ได้แก่ e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน)
  • ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand และ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR