กปน. แจงกรณีหัวดับเพลิงกีดขวางทางเข้าบ้าน บริเวณเคหะคลองเก้า ชี้จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ปี 66 มีแผนปรับปรุงระบบท่อให้เหมาะสมกับชุมชน

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้ร้องเรียนหัวดับเพลิงกีดขวางหน้าบ้านบริเวณเคหะคลองเก้า เขตคลองสามวา และต้องการให้ กปน. รื้อถอนออก นั้น

จากการตรวจสอบจุดติดตั้งหัวดับเพลิงและแนวท่อประปาบริเวณดังกล่าว เป็นงานวางท่อรับจ้างงานภาครัฐของการเคหะแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2548 บริเวณจุดติดตั้งหัวดับเพลิงยังเป็นที่ดินเปล่า แนวท่อประปาและหัวดับเพลิงตั้งอยู่ในเขตสาธารณะ ต่อมาผู้อาศัยได้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตทางและปูกระเบื้องทางเท้าในเขตทางสาธารณะ ทำให้ลักษณะหัวดับเพลิงดูเหมือนอยู่ล้ำเข้าไปในบริเวณใช้สอยของอาคาร และผู้อยู่อาศัยได้ทำเรื่องขอให้ กปน. ย้ายจุดติดตั้งหัวดับเพลิงดังกล่าว

กปน.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการติดตั้งหัวดับเพลิงไม่ได้ล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน การขอให้รื้อย้ายหรือติดตั้งใหม่จำเป็นต้องเป็นการจ้างดำเนินการ จึงได้คิดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น 59,000 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งปัจจุบันได้ทบทวนรูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้อุปกรณ์เดิมบางส่วน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 31,000 บาท ทั้งนี้ กปน. ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกดับเพลิงจุดดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นจุดหลักในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชนซึ่งมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2566 กปน. มีแผนสำรวจเพื่อปรับปรุงระบบท่อและอุปกรณ์ท่อประปาของชุมชนการเคหะคลองเก้า เขตคลองสามวาอยู่แล้ว อาจจะพิจารณาปรับปรุงจุดติดตั้งใหม่ทดแทนจุดเดิม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานการออกแบบที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งการปรับปรุงตามแผนของ กปน. จะดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR