*แก้ไขแล้ว* ขณะนี้ เบอร์โทรศัพท์ตู้กลางของการประปานครหลวง (กปน.) หมายเลข 0 2504 0123 เกิดขัดข้องชั่วคราว

*แก้ไขแล้ว* ขณะนี้ เบอร์โทรศัพท์ตู้กลางของการประปานครหลวง (กปน.) หมายเลข 0 2504 0123 เกิดขัดข้องชั่วคราว ทำให้อาจได้รับการบริการที่ล่าช้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทาง กปน. จะเร่งแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR