กปน. เตรียมความพร้อมด้านระบบประปา รับการประชุม APEC 2022 THAILAND ด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบประปาสำหรับการประชุม “APEC 2022 THAILAND” ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้กับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน โดยนำทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งผลการตรวจทุกจุดพบว่า น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย มีค่าความขุ่น ค่าคลอรีน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ กปน. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตามและสถานการณ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังและแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนให้การสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยและดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับคณะผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR