กปน. จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี และมอบเงินสนับสนุน ร.พ.ศิริราช และ ร.พ. จุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 55 ปี ในการนี้ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี และพิธีสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน ภัตตาหารปิ่นโต และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ กปน.

และเมื่อเวลา 11.30 น. ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 364,000 บาท แก่ รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 260,000 บาท แก่พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาจาก ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. สมทบกับเงินสนับสนุนขององค์กร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 55 ปี 16 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR