ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน IT กปน.

🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน IT ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565

✨️ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจ✨️

✨️ และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน โดยทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลต่อไป ✨️

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR